Zijn koude douches goed voor je gezondheid?

Zijn koude douches goed voor je gezondheid?

13-05-2023

Zijn koude douches goed voor je gezondheid? Laten we eens kijken naar het onderzoek 

De meest geciteerde studie - eigenlijk de enige RCT-studie - die wijst op reële gezondheidsvoordelen van koude blootstelling is uit Nederland van Buijze et al. Deze studie onderzocht het effect van het beëindigen van je douches met 30, 60 of 90 seconden (3 groepen + controlegroep) van de koudste douchetemperatuur (minimaal 10°C op basis van de Nederlandse grondtemperatuur op dat moment). Ze kregen de opdracht om dit minstens 30 dagen te doen en de aanbeveling om het 90 dagen te doen, wat de meesten ook deden. Gedurende deze periode van 90 dagen controleerden de onderzoekers de gezondheid van de proefpersonen.

 

De bevinding die overal de krantenkoppen haalde, was dat de koude douche groepen zich 29% minder ziek meldden voor hun werk dan de controlegroep. Wat meestal niet de krantenkoppen haalde was dat er geen significant verschil was in ziektedagen, wat suggereert dat ze niet echt minder ziek waren maar toch gewoon naar het werk gingen. Misschien voelden ze zich na hun koude douches als Wim 'The Iceman' Hof en gingen ze onoverwinnelijk naar hun werk, terwijl ze "Can't be touched" van Ron Jones Jr. neurieden terwijl ze af en toe hoesten en niezen.

 

Ook het effect op het werkverzuim was in eerste instantie niet consistent. De mediane ziekte verzuimdagen verschilden niet significant tussen de groepen gedurende de eerste 30 dagen. En hoewel 29% minder ziekteverzuim over de periode van 90 dagen geweldig klinkt, was het werkelijke percentage mensen dat een ziekteverlof had bijna hetzelfde voor de controlegroep als de jaren 60 en 90 koude douche groepen: 35% tegen 34% en 33%. Alleen de 30-seconden groep verschilde aanzienlijker met 29%. Er was dus duidelijk geen dosis-effect van het koud douchen: langer was niet beter.

 

De groepen verschilden over de periode van 90 dagen ook niet significant in arbeidsproductiviteit, wat technisch gezien zou betekenen dat ze helemaal niet productief waren op die extra dagen dat ze op het werk verschenen. Er was ook geen verschil in angstscores. Ze rapporteerden wel een hogere levenskwaliteit na de eerste 30 dagen, "hoewel dit [effect] te klein werd geacht om klinisch relevant te zijn" en na 90 dagen helemaal niet meer significant was voor zowel de mentale als de fysieke componenten van levenskwaliteit.

De studie leed ook onder het feit dat men zich uitsluitend baseerde op online zelfgerapporteerde metingen, evenals op steekproef-bias (het afschrikken van iedereen die niet bereid was koude douches te nemen) en overlevingsbias (20% viel af, waarschijnlijk de zwaksten).

 

Over het geheel genomen levert deze beroemde studie slechts zeer zwak bewijs voor gezondheidsvoordelen van koude douches. De kleine, inconsistente voordelen die werden waargenomen kunnen gemakkelijk placebo's zijn geweest. De Personal trainer en onderzoeker Menno Henselmans denkt wel dat koude douches gunstig kunnen zijn voor een acute mentale energie boost, vergelijkbaar met een shot adrenaline, maar je zou er geen magie van mogen verwachten voor je gezondheid of conditie.

Terug naar overzicht